Om Bilförmedlingen - Historik

Bilförmedlingen är en svensk franchisekedja vars affärsidé går ut på att fungera som en förmedlande länk mellan privatpersoner eller företag som vill köpa respektive sälja ett fordon. Man förmedlar i snitt mellan 1000 - 1200 bilar/år

Bakgrund

I slutet av den svenska lågkonjunkturen 1992-1995 föddes affärsidén om att kunna förmedla bilar på ett nytt sätt genom att använda sig av databashantering för att finna köpare och säljare till fordon. I en bransch som av tradition bundit mycket kapital i lagerhållning ville man kunna erbjuda en tjänst där man istället använde sig av ett provisionssystem vilket innebar att säljaren skulle få ut mer pengar för sitt fordon samtidigt som köparen kunde köpa fordonet till ett väl marknadsanpassat pris. Bilförmedlingen utarbetade ett koncept som sakta men säkert vann terräng hos många säljare och köpare av fordon.

Historia

Månsson och Sunvén Bilförmedling AB grundades i december 1994 av Paul Månsson och Michael Sunvén. Inriktningen var från början att bygga en databas med uppgifter om köpare och säljare till fordon som genom Bilförmedlingens försorg skulle få kontakt med varandra då önskemål om att sälja eller köpa ett fordon överensstämde. En förlaga till de bilsajter som vi idag finner på nätet bl.a. www.bytbil.com och www.bilweb.se. För att finansiera satsningen startades en bifirma med namnet UnoTak som via byggprojekt drog in pengar till företaget under de första två åren. Efterhand som förfrågan om förmedlingstjänsten ökade avvecklades byggsidan och Bilförmedlingen blev den huvudsakliga inkomstkällan.

Affärsidé

”- Bilförmedlingen skall vara en förmedlande länk mellan privatpersoner eller företag som vill köpa respektive sälja ett fordon. Jämfört med traditionella bilhandeln ska Bilförmedlingen, tack vare låga omkostnader och hög kompetens, erbjuda en köpande kund mer bil för pengarna. Motsvarande skall den kund som förmedlar och säljer sin bil genom Bilförmedlingen erhålla mer pengar för bilen. Genom att erbjuda trygghet i varje affär vinner och vårdar vi våra kunder. Vårt uppträdande skapar goda kundrelationer som bäddar för fler uppdrag, lönsamma för såväl våra kunder som för Bilförmedlingen.”

Utveckling

Genom ett eget affärssystem kallat Bilpoolen utvecklat och speciellt anpassat för just förmedlingsaffärer hanterar man stora mängder information. Med detta affärssystem som bas utvecklades ett franchisekoncept med lokala Bilförmedlingskontor som numera finns i Ängelholm (1995), Helsingborg (1998) och Stockholm (2000). Huvudkontoret finns alltjämt i Ängelholm där det första kontoret startade i april 1995.

Slogan

Mer bil för pengarna. Mer pengar för bilen.