Sälja bil - Kommissionsavtal

Kommittent och kommissionär

När du anlitar oss för att sälja din bil skriver vi ett avtal. Avtalet kallas för "kommissionsavtal" och vi arbetar under lagen om kommission. Vi som är Bilmäklare kallas för "Kommissionär" och du som säljare blir benämnd som "Kommittent".

Fullständig redovisning

Vi går noga igenom ditt fordon och viktigt är att konstatera för- och nackdelar som kan påverka försäljningspriset. Vår personal är mycket kompetent och följer marknaden dagligen.

Vi upprättar en varudeklaration där vi noterar eventuella fel eller brister och vem som ska stå för kostnaden. Har du någon form av finansiering kollas även detta och restskulden blir angivet på avtalet. Kostnaden för vårt arbete (Förmedlingsprovision) anges också i kommissionsavtalet. När vi är klara har du en fullständig ekonomisk redovisning över vad som gäller vid en försäljning.

Avtalet gäller med ensamrätt och löper i två månader, om ingen av parterna säger upp avtalet fortsätter det med en månad i taget. Om vi mot förmodan skulle misslyckas med vårt uppdrag och inte lyckas sälja ditt fordon kostar det ingenting. (förutom eventuella utlägg och startavgiften på 395 kr)

Enkel vinst utan risk

Vill du veta mer om hur det är att sälja bil via oss? Du hittar mer information på vår informationssida om att sälja bil.