Om Bilförmedlingen - Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2020-10-17

1. Inledning

Bilförmedlingen värnar om din integritet. Denna Integritetspolicy används för att beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt säkerställer vår behandling av dina uppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftningen.

Integritetspolicyn gäller för besökare på Bilförmedlingens webbplats och för de produkter och tjänster som erbjuds där. Denna policy används också när du som kund besöker några av våra filialer för att köpa, sälja eller nyttja någon av våra produkter eller tjänster. Vi hänvisar också till denna policy vid vår marknadsföring, serviceärende och övrig kontakt med Bilförmedlingen.

1.2 Personuppgiftsansvarig

Månsson & Sunvén Bilförmedling AB (556509-2219) är Personuppgiftsansvarig. Nedan kallad Bilförmedlingen. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter kontaktar du oss på följande adress

Månsson & Sunvén Bilförmedling AB
Transportgatan 4, 262 44 Ängelholm
Tel: 0431-44 88 90
e-post: hk@bilformedlingen.com

2. Syftet – Vad ska dina uppgifter användas till?

Syftet med insamling av dina personuppgifter varierar beroende av vilket ändamål som hanteringen baseras på.

2.1 Webbplatsen

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, kontaktar oss via något av våra formulär, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Är du kund till oss sedan tidigare godkänner du också att vi kan komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du nu lämnar när du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

2.2 Kunder

Bilförmedlingen samlar även in information om våra kunder när någon ska sälja eller köpa ett fordon, beställer någon produkt eller tjänst från någon av våra filialer samt för att kunna marknadsföra Bilförmedlingens produkter och tjänster.

2.3 Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov vid besök på vår webbplats.
 • Tillhandahålla anpassade annonser
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post eller telefon
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
 • Sälj- och marknadsföringsaktiviteter i form av direktutskick eller telefonkontakt
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra tjänster och produkter
 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår webbplats och användarupplevelsen av den
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av
 • Slutföra avtal och uppföljning av din orderhistorik

3. Relevans – Vilka uppgifter sparar vi?

Beroende på vilken av Bilförmedlingens ändamål som används samlas olika personuppgifter in. Nedan anger vi vad som sparas i förhållande till ändamål

3.1 Webbplatsen

Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, och i vissa fall personnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

3.2 Kunder

Den information som Bilförmedlingen hanterar för sina kunders räkning inkluderar personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, webbplatsadress och i vissa fall betalningsuppgifter

3.3 Marknadsföring

I de fall Bilförmedlingen hanterar personuppgifter för sin marknadsföring inkluderas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

4. Laglig grund – På vilken laglig grund samlar vi in uppgifter?

Bilförmedlingen använder sig av fyra lagliga grunder när vi samlar in dina personuppgifter. Dessa är Rättsliga förpliktelser, Avtal, Samtycke och Intresseavvägning. Beroende på vilket ändamål som personuppgifter samlas in för används följande lagliga grund.

 • Förmedling av bilar på uppdrag av uppdragsgivare (Avtal och Rättsliga förpliktelser)
 • Försäljning av bilar och tillbehör (Avtal och Rättsliga förpliktelser)
 • Övrig försäljning av produkter och tjänster (Avtal och Rättsliga förpliktelser)
 • Försäljning av tillbehör/tjänster via webbshop (Avtal och Rättsliga förpliktelser)
 • Medlemskap på Minbil (Avtal, Samtycke och Intresseavvägning)
 • Besök och användning av Bilförmedlingens webbplats (Samtycke och Intresseavvägning)
 • Marknadsföring (Samtycke och Intresseavvägning)

5. Tillgång – Vem har tillgång till dina uppgifter?

Endast personal som ska uträtta ett specifikt arbete (t.ex. orderhantering, fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information och är de enda som hanterar informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

5.1 Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vår verksamhet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

6. Vetskap – Dina rättigheter

– Människor vars personuppgifter vi hanterar ska veta hur och till vad deras uppgifter används.

6.1 Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Bilförmedlingen ansvarar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av dina personuppgifter. På din begäran raderar vi dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet som de samlades in till. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Det kan dock finnas omständigheter som gör att vi inte kan radera dina uppgifter med en gång.

Exempel på sådana omständigheter kan vara att det kan finnas krav i annan lagstiftning som innebär att uppgifterna måste sparas en viss tid, till exempel för bokförings- och arkivändamål. Vill du begära ett registerutdrag, rättelse eller dra tillbaka ditt samtycke ska du skriftligen anmäla det via brev med av dig signerad begäran samt en kopia på din legitimation. Brevet ska skickas till Månsson & Sunvén Bilförmedling AB ovan angiven adress.

Om du mot förmodan inte är nöjd med Bilförmedlingens hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen.

6.2 Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Skydd – Säkerhet och informationsskydd

– Personuppgifterna ska inte gå att stjäla eller riskera att komma ut till obehöriga.

7.1 Säkerhetsåtgärder

Bilförmedlingen vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Bilförmedlingen skyddar dessutom dina uppgifter offline. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Bilförmedlingen använder sig av molnbaserade IT-infrastruktur och nyttjar enbart leverantörer som lever upp till de lagar och förordningar som är beskrivet i dataskyddsförordningen (GDPR).

7.2 Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. (Läs vidare om Bilförmedlingens cookies här)

8. Samtycke

Genom att använda Bilförmedlingens webbplats, köp av våra produkter eller tjänster godkänner du vår integritetspolicy och samtycker till hur vi hanterar dina personuppgifter.