Om Bilförmedlingen - Affärsidé

Varje företag har en affärsidé. Den talar i koncentrerad form om vad företaget gör och vilket mål man har med verksamheten. Ofta fokuserar affärsidén på hur man vill att marknaden och kunderna ska uppleva det företaget erbjuder, oavsett om det är tjänster eller produkter. Det är ofta svårt att vara heltäckande när man formulerar en affärsidé. Ett företags verksamhet och sätt att verka mot sin marknad och sina kunder förändras fortlöpande i takt med att marknadens/kundernas krav och behov förändras. Men affärsidén är ändå alltid en ledstjärna, den riktlinje man skall följa och arbeta utifrån. Affärsidén är också en trygghet för dem som arbetar i företaget. Håller man sig till den, eller åtminstone verkar inom ramen för den, och är konsekvent och långsiktig i sin verksamhet, bäddar man för framgång.

bild på www och bil

"- Bilförmedlingen skall vara en förmedlande länk mellan privatpersoner eller företag som vill köpa respektive sälja ett fordon. Jämfört med traditionella bilhandeln ska Bilförmedlingen, tack vare låga omkostnader och hög kompetens, erbjuda en köpande kund mer bil för pengarna. Motsvarande skall den kund som förmedlar och säljer sin bil genom Bilförmedlingen erhålla mer pengar för bilen. Genom att erbjuda trygghet i varje affär vinner och vårdar vi våra kunder. Vårt uppträdande skapar goda kundrelationer som bäddar för fler uppdrag, lönsamma för såväl våra kunder som för Bilförmedlingen."

Mer bil för pengarna. Mer pengar för bilen.

Vill du veta mer om hur det är att sälja bil via oss? Du hittar mer information på vår informationssida om att sälja bil.