Värderingsintyg

Värderingsintyg

1 500 kr (exkl. moms 1 200 kr)

Beställ en fackmannamässig värdering av ditt fordon med ett underskrivit värderingsintyg som sedan kan användas som underlag för en försäljning. En liten investering som kan spara många 1000 lappar.

Köp här Beställ här #paylinkbutton#

Så här fungerar det.

Värderingen utförs manuellt av personal från Bilförmedlingen, detta säkerställer kvalitén. Värderingsmannen behandlar den information som anges av dig och dessa uppgifter tillsammans med fakta som vi hämtar från olika databaser läggs sedan ihop till en klar bild över objektet som ska värderas. Värderingsmannen jämför sedan på ett grundligt och omsorgsfullt sätt med likvärdiga bilar på den öppna marknaden, samt kontrollerar med nyligen sålda jämförbara bilar. Uppdraget sammanställs och värderingen är nu klar att skickas med post till beställarens adress.

Fakta om värderingen

Värderingen baseras på att fordonets skick får anses som normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder. Värdet påverkas även av bl.a. ursprung, extrautrustning och servicedokumentation. Värderingsmannen utgår från att fordonet servats enl. plan och att utrustningen överensstämmer med uppgifterna från beställaren. Värderingen görs manuellt och information om fordonet inhämtas från olika databaser. Värdet på fordonet bestäms utifrån en fackmässig bedömning av fordonets försäljningspris enl. marknaden i Sverige.

Leveransbestämmelser

Avtal om köp ingås när du tryckt på knappen "Skicka”. Därefter skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post (förutsatt att du lämnat rätt e-postadress). Du kan då kontrollera din beställning och om något blivit fel kontaktar du oss via e-post eller telefon. Din beställning kommer att hanteras så fort som möjligt och vi beräknar att du har ditt värderingsintyg med posten senast två arbetsdagar efter ditt beställningsdatum. Intyget skickas till den av beställaren angivet person/Orgnrs adress.

Priset för en värdering är 995 kr inkl. moms.

Betalning sker via faktura och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Anmärkningar mot fakturan ej gjorda inom 8 dagar godkännes ej. Sker ej betalning i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens vid varje tid gällande referens ränta och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till inkasso.De uppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras eller säljas vidare på något sätt eller i någon form. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga din order. Din e-postadress används för att sända orderbekräftelsen till dig och om vi behöver kontakta dig.