Bilvärdering - Exempel

Fördelarna med bilvärderingen är många t.ex. vid egen försäljning eller köp av bil, då bouppteckning skall upprättas, vid inbyte hos bilhandlare m.m.

Varför Bilvärdering?

Du/ni får själv kontroll på fordonets värde och kan utifrån vårt värderingsintyg avgöra huruvida man skall acceptera köparens bud eller ifrågasätta säljarens begärda pris. Här förändras förhandlingsutrymmet till fördel för den som kan mest om marknaden vid det aktuella tillfället.

Värderingsintyget kan också bland annat användas när ett företag vill sälja en bil till någon av sina anställda. För att undvika förmånsbeskattning för den anställde och företaget krävs det att fordonet säljs till ett marknadsmässigt pris. Bilförmedlingen gör en fackmässig värdering av det aktuella fordonet och värderingsintyget användas som underlag för försäljning till den anställde.

 - En liten investering som kan spara många 1000 lappar