Bilvärdering - Fakta

Värderingen utförs manuellt av Bilförmedlingen godkänd värderingsman, detta säkerställer kvalitén på din beställda värdering. Värderingsmannen behandlar den information vi får av dig som beställare. Dessa uppgifter tillsammans med fakta som vi hämtar från olika databaser läggs sedan ihop till en klar bild över objektet som ska värderas. Värderingsmannen jämför sedan på ett grundligt och omsorgsfullt sätt med likvärdiga bilar på den öppna marknaden, samt kontrollerar med nyligen sålda jämförbara bilar. Uppdraget sammanställs och värderingen är nu klar att skickas med SMS (Om man angivet ett mobilnummer) Därefter skickas Värderingsintyget med post till beställarens adress.

Så här går det till

Värderingen baseras på att fordonets skick får anses som normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder. Värdet påverkas även av bl.a. ursprung, extrautrustning och servicedokumentation. Värderingsmannen utgår från att fordonet servats enl. plan och att utrustningen överensstämmer med uppgifterna från beställaren. Värderingen görs manuellt och information om fordonet inhämtas från olika databaser. Värdet på fordonet bestäms utifrån en fackmässig bedömning av fordonets försäljningspris enl. marknaden i Sverige.