Bilvärdering - Leveransvillkor

Avtal om köp ingås när du tryckt på knappen "Skicka”. Därefter skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post (förutsatt att du lämnat rätt e-postadress). Du kan då kontrollera din beställning och om något blivit fel kontaktar du oss via e-post eller telefon. Din beställning kommer att hanteras så fort som möjligt och vi beräknar att du har ditt värderingsintyg med posten senast två arbetsdagar efter ditt beställningsdatum. Intyget skickas till den av beställaren angivet person/organisationsnummers adress.

Priset för en värdering är 1 500 kr inkl. moms.

Betalning sker via faktura och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Anmärkningar mot fakturan ej gjorda inom 8 dagar godkännes ej. Sker ej betalning i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens vid varje tid gällande referens ränta och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till inkasso.

De uppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras eller säljas vidare på något sätt eller i någon form. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga din order. Din e-postadress används för att sända orderbekräftelsen till dig och om vi behöver kontakta dig.