Är kontantstoppet inom kollektivtrafiken olagligt

Kollektivresenärerna i så gott som alla Sveriges län har numera drabbats av att de lokala trafikutövarna vägrar acceptera kontant betalning. Bland de län som tillämpar kontantstopp finns Stockholms län. Västra Götalands län och Skåne län.

Varje dag förekommer att resenärer avvisas från en tilltänkt resa med kollektivtrafiken för att de önskar betala med kontanter. De får då helt enkelt inte följa med. Detta drabbar i första hand sällanresenärer, sådana som inte varje dag reser med sitt periodkort eller annan förköpt biljett. Det drabbar i särskilt hög grad alla personer som är på tillfälligt besök hos släktingar och vänner, men även turister från övriga Sverige och från utlandet drabbas.

I juni meddelade kammarrätten i Sundsvall dom i en fråga som gällde betalning vid sjukhuset i Östersund, som vägrade ta emot kontanter. Domen innebar att en offentlig verksamhet avsedd för alla medborgare måste acceptera kontanter. En sådan verksamhet kan inte undantas från kontantbetalning, vilket kan ske i andra kommersiella verksamheter där kunderna kan välja om de vill handla eller ej.

Från Resenärsforums sida ser vi en direkt parallell med kollektivtrafiken, som också sker i huvudsak i landstingens regi, delvis med skattemedel, för att alla medborgare ska kunna förflytta sig. Resenärsform vill med anledning härav att Konsumentverket prövar huruvida kontantstopp är acceptabelt i kollektivtrafiken.

Resenärsforum har i sina kontakter med övriga europeiska resenärsorganisationer inom EPF, European Passengers’ Federation, inhämtat att påtagligt högre kontantbiljettpriser är en vanlig metod i andra länder, bl a Frankrike. I Tyskland finns en särskild lag som föreskriver att all offentlig kollektivtrafik ska ta emot kontanter. Vi kan dock inte se att någon särskild lag ska erfordras ifall kammarrättens dom kan bli vägledande.

Källa/text: Resenärsforum

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-10-11 15:47:00