Bilen ska köra helt själv genom köerna

Att bilen tar sig självständigt genom köer och flaskhalsar är snart verklighet. Bosch tar nu de första stegen i utvecklingen av helt autonoma fordon.

Bosch autonoma fordon
Bosch autonoma fordon

Utbudet av system för förarstöd kommer att öka. Under de kommande åren handlar utvecklingen hos Bosch om att vägleda fordon genom trafikstockningar. Mer specifikt kommer bilarna bromsa, accelererar och styra helt självständigt. En trafikstockningsassistent aktiveras när fordonet rör sig i hastigheter under 50 kilometer i timmen för att klara av att hantera de flesta stop-and-go trafiksituationer.

Helt autonom körning kommer att ske ett steg i taget. Under de följande åren kommer funktionen förbättras för att täcka allt högre hastigheter och mer komplexa körsituationer. Så småningom kommer trafikstockningsassistenten fungera som en motorvägspilot (highway pilot), och då är autonom körning en verklighet.

Den första generationens trafikstockningsassistent förväntas träda serieproduktion under 2014.

Källa/text: Bosch
Bilder: Bosch

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-01-14 16:30:00