Bilförmedlingen e-signing

Nu har våra kunder och kommittenter möjlighet att signera avtal från Bilförmedlingen elektroniskt. Finns kundens e-postadress med i vår adressbok i Bilpoolen har han/hon möjlighet att anmäla sig till Bilförmedlingens e-signing. Det innebär en enklare hantering och snabbare process som sparar mycket tid och minskar det administrativa arbetet för alla parter.

Kunden eller kommittenten anmäler/avanmäler sig till Bilförmedlingens e-signing genom att

  1. Skapa ett konto på Minbil. (www.bilformedlingen.com/minbil)
  2. Efter kontot är sparat väljer han/hon i menyn till vänster ”Admin” och sedan ”Mina avtal”
  3. Kunden markerar sedan kryssrutan framför sitt namn eller angiven uppdragsgivare.
  4. Han/hon klickar sedan på knappen ”Spara”
  5. Därefter skickas en bekräftelse på att kunden uppdaterat sina uppgifter för BF e-signing 

Nu har kunden/kommittenten anmält sig till Bilförmedlingen e-signing och från och med nu signeras alla avtal digitalt.

Så här fungerar det.

Bilförmedlingen har valt att i första hand ge våra kommittenter möjligheten att signera avtal digitalt. Vi kommer senare att även ge våra kunder samma möjlighet. 

Efter personalen på Bilförmedlingen kommit överens med kommittenten formuleras ett avtal. När avtalet sparas har medarbetaren möjlighet att skicka ett meddelande via e-post, i meddelandet finns den unika länken till avtalet i ”Minbil”. Kommittenten klickar på länken och kommer direkt till avtalet i Minbil. (d.v.s. om kommittenten är inloggad, annars måste det göras först) Nu behöver han/hon bara klicka på knappen ”Godkänn avtal” och avtalet är signerat med Bilförmedlingens e-signing.

När avtalet är godkänt kan det också skrivas ut eller sparas ner som en PDF. Därefter skickas en bekräftelse via e-post till kommittenten och en kopia till Bilförmedlingen. När allt är klart försvinner länken till avtalet och sidan kan inte visas mer.

Simple like that.

Postad av: Paul Månsson Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-04-14 12:15:00