Därför dör fler i svenska trafiken

Antalet döda i trafiken har ökat rejält under 2011 – trots säkrare bilar, fler mötesfria vägar och intensifierad nykterhetskontroll i trafiken.
– Jag är rädd för att det är de stora omstruktureringarna i Trafiksäkerhets-Sverige som börjar slå igenom i olycksstatistiken, skriver MHF:s Tom Bjerver i senaste Motorföraren.

Därför dör fler i svenska trafiken

Gamla Vägverket tog ett gemensamt grepp om trafiksäkerhetsfrågorna, medan nya Trafikverket frånsäger sig ett sådant ansvar. Istället läggs fokus lika mycket på järnväg som bil och trafik. Samtidigt förlorar NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) alltmer av sina statsbidrag och därmed förlorar NTF sin ledande roll som företrädare för idéburna organisationer.

Hela denna utvecklingstrend oroar MHF-chefen Tom Bjerver, som framhåller att bristen på samordning och gemensamma tag inom trafiksäkerheten mycket väl kan leda till fler döda och skadade:

– Glöm inte att det väsentligen är idéburna organisationer som står för merparten av arbetet med att påverka attityder. Det tar flera decennier att bygga upp den trafiksäkerhetsstandard som Sverige har. Att montera ner det fina som åstadkommits går tyvärr mycket fortare.

– Tyvärr kan man inte bygga bort aggressiv körning med säkrare bilar eller mötesfria vägar. Det krävs samordning och samverkan mellan trafikverk, organisationer och opinionsbildare så att alla drar åt samma håll. Låt inte klåfingriga organisationsförändringar äventyra det hittills så framgångsrika trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, skriver Tom Bjerver i Motorföraren.

Läs hela artikeln i tidningen Motorföraren här.

Källa/text: MHF
Bilder: MHF

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2012-01-06 15:40:00