Elfordon med stor potential för användning i städer visar sig tillförlitliga i tester

Delundersökningsresultat i projektet colognE-mobil visar att transportfordon som drivs helt med elektricitet är tillförlitliga och har stor potential för mångsidig användning i urbana miljöer.

Projektet ColognE-mobil: Elfordon med stor potential för användning i städer visar sig tillförlitliga i tester
Projektet ColognE-mobil: Elfordon med stor potential för användning i städer visar sig tillförlitliga i tester

Projektet ColognE-mobil samfinansieras av staden Köln, RheinEnergie AG, universitetet i Duisburg-Essen och Ford Motor Company, och har sedan april 2010 testat en vagnpark med tio Ford Transit BEV-fordon och tio Ford Transit Connect Electric-fordon i stadsmiljö i Köln. Fordonen har använts av flera kunder i transport- och servicesektorn. Senare i år kommer testvagnparken att utökas med fem Focus Electric.

Hittills har fordonen körts i vanlig trafik i 50 000 km och använts för vanliga transportuppgifter som körning av gods och leveranser i stadsmiljö. Fordonen har dessutom laddats ca 1 500 gånger. Delresultaten visar följande:

•Eltransportfordon har stor potential för urban användning. Användningen av Transit BEV- och Transit Connect Electric-fordonen visar att helt eldrivna transportfordon passar utmärkt för distribution, service och leveranser i städer.
•Räckvidden har visat sig mer än tillräcklig. De kunder som deltog i testet har kört i genomsnitt 25 till 70 kilometer om dagen, med ett högsta dagsgenomsnitt på ungefär 100 kilometer, vilket ligger klart under den maximala räckvidden på 165 kilometer för Transit BEV och 130 kilometer för Transit Connect Electric.,
•Hittills har ungefär 1 500 laddningscykler genomförts utan problem. De flesta laddningarna har gjorts vid de tolv stationer som RheinEnergie har byggt hos kunderna. Dessutom har de laddningsstationen som är öppen för allmänheten i Kölns centrum använts fler än 500 gånger.
•Medelkörsträckan mellan två laddningar har varit 30 kilometer, vilket visar att farhågorna om otillräcklig räckvidd kan anses vara överdrivna vid användning i städer.
•Projektet har även visat framgångar vad gäller koldioxidutsläpp. De elektriska fordon som har använts i projektet colognE-mobil har laddats med förnyelsebar energi, vilket ger 90 procent lägre systemutsläpp av koldioxid.
”Projektet colognE-mobil ger viktig information och nödvändig återkoppling från vagnparkens kunder om våra elfordon. Resultaten är än så länge överväldigande positiva, men de hjälper även oss och våra projektpartner i det löpande arbetet med utveckling av elbilslösningar”, säger Roland Krüger, projektledare för colognE-mobil på Ford Europa.

Ett av de deltagande företagen har bara lovord för Fords produkter. Jörn Hansen, projektledare för elfordon på RheinEnergie, säger: ”Transit Connect är inte bara ett mångsidigt och utsläppsfritt transportfordon med generöst lastutrymme. Bilen är även tillförlitlig, enkel och rolig att köra, särskilt i stadsmiljö.”

Den utsläppsfria helt elektriska varianten av det lätta transportfordonet Transit Connect finns att köpa på den europeiska marknaden efter den lyckade introduktionen i Nordamerika i december 2010. Bilarna levereras utan motorer från Fords Otosan-fabrik i Kocaeli, Turkiet. De transporteras till en fabrik i Europa där Azure ansvarar för slutmonteringen.

Den färdiga Transit Connect Electric-transportbilen säljs sedan av Azure Dynamics via ett särskilt utvalt nätverk av återförsäljare. Precis som i Nordamerika kommer den europeiska modellen av Transit Connect Electric att ha både Fords blå oval och Azures Force Drive-märke.

Helt eldrivna fordon i urban trafikmiljö

Universitetet i Duisburg-Essen har även utfört en datorsimulering av effekter av och möjligheter med användning av eldrivna personbilar i Kölnområdet. I en virtuell vagnpark på 30 000 elbilar har elförbrukningen bara blivit 3,7 procent av det sammanlagda jämförbara elbehovet hos områdets hushåll. Kölninnevånarna kör i genomsnitt 30 kilometer om dagen, vilket visar att dagens räckvidd hos elfordon även är tillräcklig för persontransporter.

Universitet har också genomfört marknadsundersökningar som visar att Kölnborna kan tänka sig att betala upp till 25 000 euro för ett helt eldrivet fordon. I områden med högre inkomster stiger beloppet till 35 000 euro.

Källa/text: Ford Motor Company AB
Bilder: Ford Motor Company AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-08 15:52:00