Förnybara drivmedel minskade koldioxidutsläpp med 1,5 miljoner ton

Förnybara drivmedel minskade under 2010 Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,5 miljoner ton, motsvarande 2,5 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Användningen av bensin minskade medan dieselanvändningen och andelen förnybara drivmedel ökade. Biogasanvändningen ökade med 38 procent och användningen av etanolbränslena E85 och E92 med 15 procent. Det framgår av årets upplaga av Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna?” som presenteras i dag.

Förnybara drivmedel minskade koldioxidutsläpp med 1,5 miljoner ton
Förnybara drivmedel minskade koldioxidutsläpp med 1,5 miljoner ton

– En övergång till förnybara drivmedel och till allt mer bränslesnåla bilar bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan. Ökningen av förnybara drivmedel är positiv ur klimatsynpunkt och visar att kunderna är medvetna om klimatfrågan, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Andelen förnybara drivmedel fortsätter att öka och utgjorde 5,7 procent av den totala drivmedelsanvändningen under 2010. Andelen diesel uppgick till 49,0 procent, en ökning med 8,6 procent jämfört med 2009. Användningen av bensin minskade under 2010 med 6,0 procent och utgjorde 44,9 procent av den totala drivmedelsanvändningen.

Användningen av förnybara drivmedel, det vill säga etanol, biogas och RME, minskade Sveriges utsläpp av koldioxid med 1,5 miljoner ton under 2010, jämfört med om bensin och diesel i stället hade använts. Det motsvarar 2,5 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser.

Statoils drivmedelsrapport 2010 ”Vad har vi i tankarna?” ges ut för femte året i rad. Den sammanfattar tillgänglig statistik om den svenska drivmedelsmarknaden och om olika drivmedels klimatpåverkan. Nytt för i år är kapitlet ”Når vi målen?” där möjligheterna att nå EU och riksdagens mål illustreras baserat på de senaste årens utveckling. Tanken är att rapporten ska tjäna som en lättillgänglig källa till fakta om utvecklingen på den svenska drivmedelsmarknaden, med fokus på klimatfrågor.

Läs Statoils drivmedelsrapport 2010 ”Vad har vi i tankarna?”

Källa/text: Svenska Statoil AB
Bilder: Svenska Statoil AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-06-22 10:48:00