Inför sportlovet: Fyra av tio trötta i trafiken

Nästan fyra av tio svenskar, 38 procent, kör bil trots att de är trötta. Männen är värst, var tionde manlig bilförare fortsätter ganska eller mycket ofta att köra fast han är trött. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Statoil. Risken att möta en sömnig – och därmed trafikfarlig – förare på väg till fjällstugan är alltså stor.

Fyra av tio trötta i trafiken
Fyra av tio trötta i trafiken

Att köra bil sömnig är lika farligt som att köra bil onykter. Forskning visar att trötthet kan vara en bidragande orsak vid omkring 10­ till 40 procent av alla trafikolyckor, ett faktum som inte verkar ha nått fram till svenska bilförare. Nästan var tionde bilist, 9 procent, svarar i en ny Sifoundersökning att de ofta eller ganska ofta fortsätter köra bil, trots att de känner sig trötta. Ytterligare 29 procent uppger att de ganska sällan kör bil när de är trötta.

– Så här inför sportlovet när många kör långa sträckor på svårt väglag är det extra viktigt att känna efter hur trött man egentligen är. Många är säkert medvetna om sin trötthet, men underskattar riskerna med att fortsätta köra, säger Torbjörn Lenstad, säkerhetsansvarig på Statoil.

Den grupp som utsätter sig själva, passagerarna och andra trafikanter för störst fara är män. 11 procent av de manliga bilisterna kör bil ganska eller mycket ofta fast de är trötta, jämfört med 7 procent av de kvinnliga bilisterna.

Fler än varannan trött förare tar sig en bensträckare
När tröttheten smyger sig på finns det olika knep att ta till. Bland de förare i undersökningen som svarat att de fortsätter köra fast de är trötta anger 13 procent att de brukar veva ner rutan för att piggna till. 12 procent sätter på musik.

Fler än varannan trött bilförare, 59 procent, stannar bilen och tar en bensträckare eller en mat- och dryckespaus. Endast 13 procent stannar bilen och tar sig en tupplur.

– Att veva ner fönstret och skruva upp radion är bättre än ingenting, men inte tillräckligt. Det bästa är att stanna och sova en kort stund, det visar all forskning. Det näst bästa är att stanna bilen, ta en bensträckare och en kopp kaffe, säger Torbjörn Lenstad.

Att köra bil trött är inte bara livsfarligt utan dessutom olagligt. I Trafikförordningen jämställs uttröttning med alkohol- och drogpåverkan: Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

Sifoundersökningen bygger på 1 000 telefonintervjuer genomförda den 30 januari till den 2 februari 2012.

Ta del av hela Sifoundersökningen

Källa/text: Svenska Statoil AB
Bilder: Svenska Statoil AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2012-02-13 11:13:00