Körning utan förare – Volkswagen presenterar den temporära autopiloten

Vid den slutliga presentationen av EU:s forskningsprojekt HAVEit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport) i Borås presenterade professor Jürgen Leohold, Volkswagen-koncernens forskningschef, den ”temporära autopiloten” från Volkswagen: Bilen övervakas av föraren och kan köras halvautomatiskt i en hastighet på upp till 130 kilometer i timmen på motorvägen. Autopiloten utgör en länk mellan dagens hjälpsystem och visionen om helautomatisk körning.

TAP bidrar till en ökad körsäkerhet i trafiken
TAP bidrar till en ökad körsäkerhet i trafiken

– Det vi har uppnått i dag är framför allt en viktig milstolpe längs vägen mot olycksfri bilkörning, framhöll Jürgen Leohold vid den slutliga presentation av EU:s forskningsprojekt HAVEit i Borås förra veckan.

Den temporära autopiloten (TAP) samlar de halvautomatiska funktionerna, dvs. funktioner som övervakas av föraren, och andra förarhjälpsystem, som den adaptiva farthållaren ACC och spårhållningssystemet Lane Assist, i en komplett funktion.

– Föraren behåller dock alltid köransvaret och har alltid kontroll, fortsätter Leohold.

– Föraren kan när som helst åsidosätta eller inaktivera systemet och måste hela tiden övervaka det.

TAP erbjuder alltid föraren en optimal automatiseringsnivå som en funktion av körsituationen, omgivningarna samt förar- och systemstatus. Den är avsedd att förhindra olyckor som orsakas av en ouppmärksam, distraherad förare. I det halvautomatiska körläget – även kallat pilotläget – håller TAP ett säkert avstånd till framförvarande fordon och kör i en hastighet som valts av föraren, minskar hastigheten innan en kurva och kvarhåller fordonets centrala läge med hänsyn till vägmarkeringarna.

Systemet tar också hänsyn till omkörningsregler och hastighetsbegränsningar. Stopp- och startmanövrar i trafikstockningar är också automatiserade. Med TAP kan man köra i hastigheter på upp till 130 kilometer i timmen på motorvägar eller liknande vägar. Förare måste fortfarande hela tiden fokusera på vägen så att de kan ingripa i säkerhetskritiska situationer.

Till skillnad mot tidigare forskningsfordon, som ”Junior” och ”Stanley”, baseras TAP på en relativt produktionslik sensorplattform, som består av radar-, kamera- och ultraljudsbaserade sensorer som kompletteras av en laserskanner och en elektronisk horisont.

– Ett tänkbart scenario för den inledande användningen kan vara monotona körsituationer, t.ex. i trafikstockningar eller vägavsnitt som är ytterst begränsade när det gäller hastighet, kommenterar Leohold.

Om HAVEit

Det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet HAVEit (Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport) startades för att utveckla forskningskoncept och tekniker för högautomatiserad körning. Detta ska bidra till att minska förarens arbetsbelastning, förhindra olyckor, minska påverkan på miljön och göra trafiken säkrare. Projektet lanserades i februari 2008 och sjutton europeiska deltagare från fordons- och leveranssektorn och det vetenskapliga samfundet samarbetade på projektet.

De totala investeringarna i HAVEit uppgick till 28 miljoner euro. 17 miljoner av detta belopp kom från EU-anslag och 11 miljoner från de sjutton projektdeltagarna, varav 7 miljoner från fordonsindustrin.

HAVEit-konsortiet består av fordonstillverkare, billeverantörer och naturvetenskapliga institut från Tyskland, Sverige, Frankrike, Österrike, Schweiz, Grekland och Ungern:

Continental, Volvo Technology AB, Volkswagen AG, EFKON AG, Sick AG, Haldex Brake Products AB, Knowllence, Explinovo GmbH, German Aerospace Center (DLR), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), University of Athens, Institute of Communications and Computer Systems (ICCS), University of Applied Sciences Amberg-Weiden, Budapest University of Technology and Economics, Universität Stuttgart, Institut für Luftfahrtsysteme, Wuerzburg Institute of Traffic Sciences GmbH, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR).

Källa/text: Volkswagen Group Sverige
Bilder: Volkswagen Group Sverige

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-01 21:09:00