Lag mot eftersupning närmar sig

En ny lag mot eftersupning innebär förbud mot att dricka alkohol sex timmar efter bilfärden. Lagen kan träda i kraft från den 1 juli 2014 enligt regeringens utredare Susanne Kvaergaard, som nu presenterat sitt förslag. – Äntligen, säger MHFs Arne Winerdal. Vi har kämpat för en sådan lag i mer än 30 år!

Lag mot eftersupning närmar sig

Redan 2011 skickade en enhällig riksdag en beställning till regeringen på en lag, som ska kriminalisera så kallad eftersupning. Idag slipper ett betydande antal rattfyllerister straff eftersom de hävdar att de inte var berusade när de körde fordonet utan istället druckit alkoholen efter trafikolyckan.

– Lagförslaget innebär att det blir förbjudet att dricka alkohol upp till sex timmar efter en bilfärd, som kan leda till en utredning om trafiknykterhetsbrott, säger hovrättsrådet Susanne Kvaergaard, som tagit fram det nya lagförslaget på uppdrag av justitieminister Beatrice Ask.

Straffet för den som ertappas blir detsamma som idag gäller vid trafiknykterhetsbrott: böter eller fängelse.

MHFs tidigare förbundsordförande riksdagsman Elver Jonsson(FP) motionerade i flera årtionden för ett eftersupningsförbud i Sverige. Efter många års väntan är den nya lagen äntligen på gång.

I Norge har en lag mot eftersupning funnits i över 50 år, men i Sverige har det ansetts strida mot rättssäkerheten. Även regeringens utredare Susanne Kvaergaard är själv tveksam till den nya lagen, som hon formulerat på uppdrag av regeringen:

– En sådan lag strider mot en allmän princip som vi tillämpar i Sverige också när det gäller grövre brottslighet än rattfylleri. Det är inte straffbart att i efterhand försöka dölja den kriminella handling som begåtts. En mördare kan t ex slänga bort mordvapnet utan att det straffas extra. En lagstiftning mot eftersupning är oförenligt med denna princip, anser Susanne Kvaergaard.

Susanne Kvaergaard tycker att det räcker med de efterhandskontroller byggda på urinprov och blodprov som Rättsmedicinalverket idag gör när någon hävdar eftersupning.

– Vi som har kämpat för den här lagen är övertygade om att den har en normerande effekt som på sikt leder till minskat rattfylleri, säger MHFs Arne Winerdal. – Idag är det alldeles för många som slipper straff för rattfylleri på grund av att de druckit efteråt. Vi utgår ifrån att den nya lagen kommer att klubbas igenom i Sveriges riksdag eftersom en majoritet av riksdagsmännen redan visat sitt aktiva stöd för en sådan lag.

Källa/text: MHF
Bilder: MHF

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-05-08 16:35:00