Näst bästa månaden för lastbilar på 82 år

- Maj blev ytterligare en oerhört stark månad på fordonsmarknaden. Nyregistreringarna av lastbilar totalt, både lätta och tunga, ökade med 42 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin för en enskild månad, sedan mätningarna började 1929, dvs på 82 år (för 989 månader sedan). Även för personbilar var maj en mycket bra månad, med en ökning på drygt 23 procent, vilket innebär den tredje högsta siffran någonsin för en majmånad. Den starka konjunkturen för både personbilar och lastbilar visar att det går bra för AB Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Sex av tio nya bilar är dieslar

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna har varje månad hittills i år legat stadigt på cirka 60 procent. Det är bara sex år sedan som dieselandelen låg runt 10 procent. Eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och drar 30 procent mindre bränsle är den ökade dieselandelen bra ur miljösynpunkt, fortsätter Bertil Moldén.

Kraftigt minskad etanolbilsandel

- Etanolbilsandelen av de totala nybilsregistreringarna har minskat från 12,8 procent januari-maj förra året till 5,0 procent hittills i år. Det här är till stor del en effekt av regeringens senfärdighet med att ge besked om tjänstebilsbeskattningen och att man nu enligt vårpropositionen redan från 2012 slopar den 20%-iga nedsättningen av förmånsvärdet för etanolbilar. Etanolbilsandelen kommer nu successivt att minska varje månad på grund av regeringens mindre kloka beslut i tjänstebilsfrågan, säger Bertil Moldén.

104 nyregistrerade eldrivna personbilar hittills i år

- Elbilarna har börjat synas i nyregistreringsstatistiken. Hittills i år har 104 nya eldrivna personbilar registrerats. Under kalenderåret 2010 nyregistrerades 5 eldrivna personbilar. Elbilarna kommer successivt att öka sin andel av nybilsmarknaden, men utvecklingen är till stor del beroende av vilka incentives för elbilar som införs. Det utredningsförslag som nu ligger om 40 000 kr i supermiljöbilspremie och som tyvärr endast ska gälla vid privatpersoners inköp är otillräckligt i jämförelse med EU-nivån om 50 000 kr. Däremot är den fortsatta nedsättningen av bilförmånsvärdet för elbilar och laddhybrider en positiv faktor, avslutar Bertil Moldén.

Statistik nyregistrerade personbilar 2009-2011

Fortsatt stark marknad för både personbilar och lastbilar

Under maj registrerades 30 853 nya personbilar, vilket är en ökning med 23,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna ökat med 18,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 41,9 % under maj till 5 381. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 33,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i maj med 42,3 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 35,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 33,2 % och tunga lastbilar har ökat med 33,6%.

39,3 procent miljöbilar i maj

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under maj med 23,4 % och uppgick till 12 132. Andelen miljöbilar i maj var 39,3 %. Det kan jämföras med en andel på 39,3 % i maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 36,8 %, jämfört med 36,4 % samma period förra året.

60,5 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 56,2 % i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,5 %. Maj förra året var dieselandelen 47,8 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,3 % jämfört med 48,1 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under maj med 61,7 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 53,7 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 46,0 % i maj i år jämfört med 37,0 % maj förra året.

Källa/text: Bil Sweden
Bilder: Bil Sweden

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-06-11 23:45:00