Ny lag för (mo)bil-användning i trafiken!

I helgen kom en ny lag gällande mobiltelefoner och annan teknisk utrustning och hur de får eller INTE får användas när man kör bil.

Den nya regeln ska enligt expertisen göra trafiken säkrare och innebär att man endast får ”ägna sig åt användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Och var går gränsen frågar man sig? Ja än så länge finns det inga konkreta riktlinjer för polisen, något som ger dem möjligheter att ingripa vid trafikfarligt användande av telefon i trafik men också innebär stort ansvar gentemot trafikanter i det stora hela. Kan ju bli lite godtyckligt i mångas mening men nedan följer exempel på vad som skall uppfyllas för att polisen skall kunna ingripa.

För att polisen ska kunna rättfärdiga någon enligt den nya lagen måste de kunna bevisa både mobilanvändandet och ett avvikande beteende i trafiken. Så se upp alla mobilanvändare så ni inte råkar i klammeri med rättvisan när ni använder telefon under körning!

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-12-06 14:01:00