Ny undersökning: Svenska folket om bilen

Idag presenterar BIL Sweden en ny undersökning om svenska folkets inställning till bilen. BIL Sweden och MRF har låtit SKOP fråga 1000 personer bosatta i Sverige i åldern 18-84 år om deras förhållande till bilen. Undersökningen genomfördes i maj 2011.

I Sverige kör vi bil, vi kör ofta och vi kör långt. Vi använder bilen för att ta oss till jobbet och för att åka på semester, men kanske allra viktigast är bilen för att få vardagen att fungera väl. Många av oss saknar dessutom alternativ till bilen, inte minst utanför de största städerna

-Undersökningen bekräftar bilden av att bilen löser livspusslet för många, inte minst för barnfamiljerna. 60 procent är helt eller ganska beroende av bilen för att få ihop vardagen, säger Jessica Alenius, vVD BIL Sweden.

-Allt fler kvinnor äger bil och idag är omkring 1,2 miljoner kvinnor bilägare. Kvinnors bilägande ökar mer än männens och har ökat med 77 procent sedan mitten av 1980-talet. I debatten får man ofta intryck av att män åker betydligt mer bil medan kvinnor åker betydligt mer kollektivt, vilket är fel. Bilen är idag det dominerade färdmedlet både för kvinnor och män. Däremot gör kvinnor något fler service- och inköpsresor, vilket innebär att det är kvinnor som i högre grad hämtar och lämnar barn på dagis och skola samt handlar mat och gör andra inköp. Vid hämtning/lämning av barn och olika inköpsresor är därmed bilen det smidigaste och effektivaste färdmedlet, avslutar Jessica Alenius

Klicka här för att läsa undersökningen.

Källa/text: BIL Sweden
Bilder: BIL Sweden

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-08 15:41:00