Nya körkortsregler 2013

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser som innebär en rad förändringar. Bland annat höjs åldersgränsen för att få köra effektstarka motorcyklar. Åldersgränserna höjs också för att få köra lastbil och buss för den som inte är yrkesförare. Samtidigt blir det möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. 

Syftet med förändringarna är att få trafiksäkra och enhetligare bestämmelser för körkort i hela EU och beslutet grundar sig på ett EU-direktiv.

Nya körkortsregler för motorcykel

Från den 19 januari 2013 införs körkortsbehörigheten A2 som är ett mellanting mellan dagens A1,( lätt motorcykel), och A, (tung motorcykel). Den nya behörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt (47.6 Hk) och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Åldersgränsen för den nya behörigheten blir 18 år. Åldersgränsen för behörigheten A höjs till 24 år.

Enligt de nya reglerna delas nu ett MC-koret in i tre kategorier 

  • A1 = Lätt MC på högst 11 kw (136 hk) och föraren måste vara minst 16 år
  • A2 = Mellan MC på högst 35 kw (47,6 hk) och föraren måste vara minst 18 år
  • A = Tung MC på över 35 kw och föraren måste var minst 24 år

Nya körkortsregler för bil

Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilars totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.

Ni kan läsa mer på http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/

Källa/text: www.korkortsportalen.se

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-01-07 16:56:00