Placering av information i bilens vindruta undersökt

En forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt var i vindrutan det är bäst att visa viktig information för bilföraren. ”Head up display” i framrutan med information till bilföraren har funnits länge, men ingen har tidigare undersökt var i rutan förarna själva vill att den ska vara placerad. Undersökningen är gjord i tre olika länder och blev en optimerad lösning baserad på trafiksäkerhet

Placering av information i bilens vindruta undersökt
LTU-Forskaren Phillip Tretten, ursprungligen från USA, har genomfört en bred undersökning om hur information i bilar bör visas, bl a med hjälp av bilsimulator som i bilden ovan. Foto Leif Nyberg

- Alla som deltog i undersökningen från de tre länderna var överens att viktig information om säkerhet ska finnas högt upp i framrutan så nära trafiken som möjligt. I min forskning har jag tagit reda på hur folk kör och vad de tycker för att med stöd av svaren skapa en variabel placering i framrutan anpassad till föraren, säger Phillip Tretten, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Han har studerat olika aspekter av information i fordon i Sverige, USA och Kina mot bakgrund av att bilförarna på sikt kommer att få hantera allt mer information i sina fordon. Det är inte bara information relaterad till säkerhet som ökar i omfattning och är intressant för bilföraren och för bilmarknaden. Musik, telefon, textmeddelanden, e-post, Facebook och Internet kan vara andra informationskällor i bilen. Bilmarknaden är en hårt konkurrensutsatt bransch där små misstag i bilmodeller kan resultera i stora förluster. Ett sätt att minska den risken är att ta hänsyn till kundens behov och önskemål utan att riskera trafiksäkerheten.

- Fler informationskällor kan distrahera och ge fler olyckor, därför är det viktigt hur informationen presenteras för föraren så att det inte sker, säger Phillip Tretten som undersökt detta i de tre länderna.

- Kineserna lade mer vikt på säkerhetsfunktioner, svenskarna på information som visade bilens status som t ex motorvarv och oljetryck medan amerikanerna var mer intresserade av att få information om vad som bör åtgärdas i bilen, säger han.

Efter att ha testat de olika lösningarna i en simulator och sedan i trafiken med Head Up Display, var bilförarna överens om att säkerhetsinformation ska visas högt upp i bilen och att placeringen i vindrutan ska kunna anpassas för olika behov. Mer nöjesbetonad information i form av olika slags media tyckte man kunde placeras högt upp och i mitten av instrumentpanelen, medan information viktig för drift av bilen kan finnas bakom ratten.

Källa/text: Luleå tekniska universitet
Bilder: Luleå tekniska universitet

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-08-11 08:14:00