Politiker lurar miljömedvetna bilister

Politikernas ryckiga miljöbilspolitik har gjort det svårt för bilköpare att göra bra, långsiktiga miljöval.
Med dagens kortvariga stimulanser har konsumenterna lockats att satsa på en viss typ av miljöbil. Strax därpå hittar politikerna på nya miljöbilsregler och många känner sig lurade. MHF kräver därför att beslutsfattarna tar ansvar för mer långsiktiga beslut om miljöbilar i Sverige.

Politiker lurar miljömedvetna bilister!Politikerna har på senare år försökt att få oss att styra över till miljöbilsval. Men stimulanserna för miljöbilar har varit osammanhängande och kortvariga framhåller MHF:s ordförande Maria Bergström:

– Det började med etanolbilspremien på 10 000 kr som gällde fram till 2007. Men sedan togs den bort eftersom den ensidigt gynnade ett bränsleslag. Nu står vi plötsligt med 1 700 nyinstallerade etanolpumpar runt hela landet som knappt används. Vi vill verkligen protestera mot denna ryckighet och kortsiktighet i miljöpolitiken, säger MHF:s Maria Bergström.

Lokalt infördes andra miljöbilsfördelar för några år sedan. I Stockholm bestämde man att bilar som körs på förnybar energi skulle slippa trängselskatterna fram till 2012. Samtidigt slapp dessa bilar att betala för boendeparkering. Allt gav miljöbilisterna ett plus i plånboken på 20 000 kr om året.

– Men återigen bytte politikerna fot och tog bort förmånerna i Stockholm över en natt. Plötsligt fick innehavare av etanolbilar både betala trängselskatt och parkering, säger Arne Winerdal, redaktör för MHF:s tidning Motorföraren.

I slutet av 2009 införde regeringen i stället en ny miljöbilspremie: alla bilar som släpper ut högst 120 gram ska slippa vägskatt de första fem åren.

– Det är i grunden en bra reform eftersom den enbart tar hänsyn till utsläppen – inte till vilket bränsle som används.

– Tyvärr har politikerna samtidigt tagit sin hand ifrån etanol. Nu premieras i praktiken främst dieselbilar som drivs med ett fossilt bränsle. Den förnybara etanolen har av olika skäl kastats på avskrädeshögen och från årsskiftet försvinner den sista stimulansen när nedsatt förmånsvärde tas bort för dessa bilar, framhåller Arne Winerdal.

– Vad ska nu hända med de 1 700 etanolpumparna som på bara några år installerats på mackar över hela Sverige? Många mackägare har fått betala ett alldeles för högt pris för dessa bränslepumpar. Många av dem har tvingats lägga ned medan andra investerat 400 000 av egna medel. Och plötsligt har Sverige bytt fot och pumparna används knappt längre.

MHF har en positiv inställning till både hybrid- och gasbilar, som nu får samhällsstöd.

– Vår kritik riktas mot politikerna som ändrar regler lika ofta som de byter skjorta. Så ryckigt får det bara inte vara, säger Maria Bergström, förbundsordförande i MHF.

MHF har under 2011 genomfört en rad miljöbilsseminarier runt om i landet för ge information om miljövänligare bilar och bränslen till vanliga bilkonsumenter. Förbundet har tagit fram en unik miljöbilskalkyl som svart på vitt visar vad miljöbilen egentligen kostar per körd mil med alla kostnader inräknade. Den finns på www.motorforaren.se

Källa/text: Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF
Bilder: Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-10-18 11:24:00