Så här tar vi oss till jobbet i sommar

Försäkringsbolaget If har undersökt hur svenskarna tar sig till jobb och skola under den varma årstiden. Drygt fyra av tio kör egen bil till jobbet. 18 procent uppger att de cyklar. Andelen som åker kollektivt varierar kraftigt.

18 % väljer att cykla till jobb enl. undersökning från YouGov beställd av IF
18 % väljer att cykla till jobb enl. undersökning från YouGov beställd av IF

If har låtit fråga 3 044 personer över hela Sverige om deras färdmedel till jobb/skola under vår och sommar. Resultatet visar på regionala skillnader när det handlar om transportmedel.

På de allra flesta håll kör många egen bil till jobbet, i snitt 42 procent. Därefter kommer andelen som uppger att de cyklar, 18 procent. Bussen är det vanligaste kollektiva färdmedlet som i snitt 12 procent använder.

- Förutsättningarna ser olika ut. När människor ska ta sig till sin arbetsplats handlar det om vad som finns och fungerar just där de bor. Om det exempelvis inte finns säkra cykelvägar så låter du antagligen cykeln stå, fastän alla vet att cykling är bra för både motionen och miljön, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Hur tar du dig oftast till jobb/skola under vår och sommar? – genomsnitt län:              

Egen bil: 42 %
Cykel: 18 %
Promenerar: 13 %
Buss: 12 %
Tunnelbana:5 %
Samåker: 2 %
Moped/MC: 1 %
Tåg/annat: 6 %

Undersökningen genomfördes av YouGov på uppdrag av If i mars 2011.

Källa/text: Försäkringsbolaget If
Bilder: Försäkringsbolaget If

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-06-22 09:24:00