Säkrare trafik med självkörande bilar

Under de närmaste åren kommer bilen att genomgå stora förändringar. Självkörande och internetuppkopplade bilar kommer helt att revolutionera fordonsarkitekturen. Redan 2020 spår Bosch att avancerad automatiserad körning är möjlig.


Säkrare trafik med självkörande bilar

Att använda den här typen av körning kan drastiskt minska antalet olyckor och avsevärt öka trafiksäkerheten. Nästan 90 procent av alla olyckor orsakas av förarmisstag. Automatiserad körning minskar även bränsleförbrukningen. 

Utmaningar för att självkörande bilar ska bli en verklighet i trafiken: 

  1. Sensorer som ser och känner av miljöer i 360 grader 
  2. Redundanta systemarkitekturer 
  3. Pålitlighet när system fallerar eller utsätts för hackerattacker 
  4. Extrem precision i kartunderlagen 
  5. Juridiska aspekter

- Framtidens trafik är elektrisk, automatiserad och uppkopplad, säger Dr Volkmar Denner, ordförande i Bosch styrelse.
År 2016 räknar Bosch med att generera en miljard euro från försäljning av förarassistanssystem.

Källa/text: Bosch
Bilder: Bosch

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2014-03-27 22:53:00