Scania startar egen verksamhet i Japan

Scania har bildat ett försäljnings- och servicebolag i Japan. Etableringen innebär förändringar i Scanias samarbete med den japanska buss- och lastbilstillverkaren Hino.

− Det erfarenhetsutbyte på strategisk nivå som vi genom åren haft med Hino har varit värdefullt, som till exempel i fråga om emissions- och hybridteknik. Vi har dock gemensamt beslutat att begränsa det fortsatta samarbetet till ett kund- leverantörsförhållande, säger Scanias försäljnings- och marknadsdirektör Martin Lundstedt.

I det fortsatta samarbetet kvarstår Scania, med stöd av Hino, som distributör av Hinos medeltunga lastbilar i Sydkorea med ansvar för försäljning och service. Sedan 2007 har Scania Korea Ltd. levererat ca 1 000 Hinolastbilar.

I Japan behåller Hino, med stöd av Scania, ansvaret för reservdelar och service till de ca 400 Scaniadragbilar som bolaget levererat på marknaden mellan 2003 och 2010.Vid etableringen av ett eget försäljnings- och servicebolag i Japan satsar Scania inledningsvis på att öka försäljningen av fordon i nischsegment, bland annat i det allra tyngsta lastbilssegmentet.

– På kort sikt finns störst potential för försäljning av specialfordon, som till exempel dragbilar för tyngre vägtransporter. De inhemska tillverkarnas utbud av sådana fordon är begränsat. Med en egen organisation med stor kunskap om Scanias modulära produktsystem kan vi erbjuda specialfordon skräddarsydda för den japanska marknaden, säger Sol Bong Chai, vd för Scania Japan Ltd.

De brister i den japanska infrastrukturen som uppstod efter tsunamikatastrofen har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på reservkraftaggregat för elförsörjning, liksom arbetsmaskiner som sätts in i återbyggnadsbyggnadsarbetet.

− Det är segment där det redan idag finns en stor potential för försäljning av Scanias industrimotorer, avslutar Sol Bong Chai.

Källa/text: Scania

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-06-24 11:42:00