Smartphones lösningen på morgondagens bilköer

Trafiken på våra vägar ökar hela tiden, både när det gäller gods- och persontrafik. Ett sätt att få trafiken att flytta bättre är att ta hjälp av intelligenta trafiksystem. Forskning vid KTH visar hur din och min smartphone ska kunna lösa morgondagens trafikproblem, vilka problem som finns och hur de ska lösas.

Smartphones lösningen på morgondagens bilköer
Smartphones lösningen på morgondagens bilköer

Intelligenta trafiksystem skulle kunna ta hjälp av olika typer elektroniska sensorer som känner av trafikintensiteten. Det är dock dyrt att köpa in, installera och underhålla dem. Därför lämpar sig smartphones, snart i varje kvinna och mans ficka, betydligt bättre för uppgiften. Dessa mobiler kan nämligen också utgöra sensorer och samla in information om trafikläget och skicka den till ett intelligent trafiksystem.

Enligt KTH-forskaren och doktoranden Vasileios Manolopoulos är intelligenta trafiksystem något som står och väntar på oss runt hörnet, men innan de kan göra succé finns det två problem som måste lösas.

– Alla som äger till exempel Iphone eller Android-mobiler kan vara med och bidra med information till det intelligenta trafiksystemet. Men få människor kommer att vilja det som situationen ser ut idag, säger Vasileios Manolopoulos

Han pekar på två faktorer som är kritiska: otillräcklig säkerhet, och oskyddad personlig integritet. Det är också dessa två problem han undersökt och forskat om, samt kommit fram till hur de ska lösas.

När det gäller säkerhet så måste åtkomstkontroll och inloggningsfunktion implementeras på servernivå i det intelligenta trafiksystem, och endast behöriga användare ska kunna rapportera deras position till systemet.

– De användare som missköter sig ska kunna stängas av, och deras positioner ska plockas bort från det data som används. Dessutom ska de inte längre kunna komma åt information i systemet. Det är också viktigt att ansvarsskyldigheten är stark och tydlig i systemet, likaså att se till att all information som skickas fram och tillbaka inte förvanskas, säger Vasileios Manolopoulos.

När det kommer till användarnas personliga integritet finns det också här krav som måste uppfyllas.

– För det första ska användaren vara anonym gentemot alla andra användare och enheter i systemet. För det andra så ska information som skickas in i en följd inte kunna länkas till varandra. Det vill säga att man kan spåra en användares väg från punkt A till B, säger Vasileios Manolopoulos.

Dessutom så är det bara systemet som ska kunna ha tillgång till den information som en användares smartphone skickar till systemet.

Han tillägger till sist att det rent uppenbart finns en konflikt mellan säkerheten i systemet och användaren integritet då användaren på något sätt måste logga in. Detta innebär att systemet alltid skulle kunna länka ihop användaren identitet med var hon eller han befinner sig. Detta kan lösas genom flera olika så kallade entiteter i systemet kombinerat med anonym autentisering, där en entitet ansvarar för att ha
koll på identitetet och den andra ansvarar för lokaliseringsinformation.

Förutom Vasileios Manolopoulos har också forskarstudenten Sha Tao (har genomfört trafikberäkningar vilket också utgör en utmaning för intelligenta trafiksystem) och professor Ana Rusu varit involverade i forskningsarbetet. Forskningen runt intelligenta trafiksystem ingår i projektet TRAFFIC och finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Källa/text: Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Bilder: Kungliga Tekniska högskolan, KTH

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2012-02-29 12:35:00