Supermiljöbilspremien slaktad - regeringen måste tänka om

 21 av de 22 remissvaren till den nya supermiljöbilspremien är kritiska till stödets utformning. Det visar den sammanställning som gjorts av Öresundskraft och Gröna Bilister. Nu måste regeringen tänka om.

Bild: Supermiljöbilspremien slaktad - regeringen måste tänka om
Bild: Supermiljöbilspremien slaktad - regeringen måste tänka om

Inför valet utlovade regeringen en supermiljöbilspremie för att påskynda introduktionen av bilar med mycket låg klimatpåverkan. Under våren har Transportstyrelsen tagit fram ett förslag, hårt styrt av snäva direktiv.  Av 22 inkomna remissvar är Konkurrensverkets yttrande på fem rader det enda okritiska. Alla andra 21 myndigheter, intresseorganisationer och branschorgan är skarpt kritiska.

Den svidande kritiken gäller framför allt följande:

- Målgruppen är för snäv – premien är bara tänkt att kunna utnyttjas av privatpersoner

- Premien kommer för sent och blir för kortvarig – världens elbilstillverkare har redan prioriterat bort Sverige eftersom landet saknar bidrag för elbilsköpare

- Avgränsningen till enbart elbilar orimlig.

– Vi är inte de enda som är kritiska, hela branschen är överens. Redan i dag är det svårt att få tag på elbilar, eftersom elbilstillverkarna hellre skickar sina bilar till länder som ger köparna ekonomiskt stöd. Att bara gynna privatpersoner är också helt felriktat. De första åren är det snarare företag och kommuner som blir pionjärer. Förslaget känns som ett spel för gallerierna, något som ställts samman för att bara leva upp till tomma vallöften. Om Sverige vill vara ett föregångsland med sänkta CO2-utsläpp är inte det här något som driver utvecklingen framåt, säger Per Lundgren, elbilsansvarig på Öresundskraft.

Den massiva kritiken mynnar ut i att bland andra Naturskyddsföreningen och Energimyndigheten avvisar hela förslaget. Öresundskraft och Gröna Bilister uppmanar regeringen att under sommaren arbeta fram ett nytt förslag, som kan behandlas av riksdagen i höst och därefter införas retroaktivt på samma sätt som när miljöbilspremien infördes.

– Jag har aldrig sett en så enig totalslakt av något regeringsförslag som med supermiljöbilspremien. Regeringen måste ta till sig kritiken och skynda fram med ett nytt förslag som faktiskt bidrar till att vi får fler supermiljöbilar på vägarna – inte färre. Regeringen är på god väg att göra en dunderblunder och slänga pengarna i sjön. Att miljörörelse, bilbransch och ansvariga myndigheter unisont slaktar förslaget måste få regeringen att tänka om, säger Mattias Goldmann, ansvarig för Gröna Bilisters satsning Elbilsrekordet.

Källa/text: Öresundskraft
Bilder: Öresundskraft

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-06 10:53:00