Svenskarnas bilkörning minskade med 2 procent

Svenska bilister körde i genomsnitt 1 291 mil under 2010, en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. I Solna minskade körsträckorna med 16 procent vilket placerar kommunen på första plats i Statoils kommunranking, följt av Stockholm och Nacka. Sist i rankingen kom Munkedal där bilisternas bilkörning i stället ökade med 6 procent.

Bild: Svenskarnas bilkörning minskade med 2 procent
Bild: Svenskarnas bilkörning minskade med 2 procent

Det är inte enbart genom att köra mindre som bilisternas bränsleförbrukning och därmed klimatpåverkan kan minska. Genom att köra på ett sparsamt sätt kan bränsleförbrukningen minska med cirka 10 procent, enligt Trafikverket. Det motsvarar årligen cirka 1 342 kronor och 284 kilo koldioxid per bilist, enligt Statoils beräkningar.

– Sammantaget kan svenska bilister spara cirka 4,2 miljarder kronor om året genom att ändra körstil. Det är bra både för plånbok och miljö, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Den senaste statistiken visar att körsträckorna minskade mest i Solna med 16 procent, vilket placerar kommunen på första plats i Statoils kommunranking. Därefter följer Stockholm och Nacka. Rankingen baseras på hur bilisternas körsträckor i olika kommuner har förändrats och bygger på ny statistik från SCB.

I riksdagens klimatstrategi betonas vikten av information om sparsam körning. Med hjälp av sparsam körning kan man enligt Trafikverket minska bränsleförbrukningen med cirka 10 procent utan att restiden ökar. Med rätt lufttryck i däcken kan man spara ytterligare cirka 3 procent. Den som dessutom sänker farten till 90 kilometer i timmen i stället för 110, kan minska bränsleförbrukningen med 20 procent.

– Ska trafikens klimatpåverkan minska krävs många olika typer av åtgärder. Ett sätt är att lära sig köra sparsamt. Ett annat är övergång till förnybara drivmedel och till allt mer bränslesnåla bilar. Varje litet steg räknas, säger Helena Fornstedt.

Elva körtips för en snålare och smartare körning:

 1. Håll koll framåt – planera!
 2. Växla upp tidigt – kör på så hög växel som möjligt
 3. Kör med jämnt gaspådrag – håll hastighetsgränserna
 4. Släpp gasen – motorbromsa
 5. Rulla utför – håll jämn gas uppför
 6. Håll rätt tryck i däcken
 7. Av med takboxen och takräcket
 8. Använd motorvärmare
 9. Kör inte på tomgång
 10. Serva bilen regelbundet
 11. Stäng av klimatanläggningen när den inte behövs

Våra körtips finns här

Hela kommunrankningen finns här

Så här har vi räknat:

Vi har utgått från genomsnittlig körsträcka per bil i kommunen, genomsnittlig bränsleförbrukning för bilar i kommunen och genomsnittligt bränslepris för 2010. För hela Sverige var den genomsnittliga körsträckan 1 291 mil, den genomsnittliga bensinförbrukningen 0,83 liter per mil och den genomsnittliga dieselförbrukningen 0,72 liter per mil. Med ett genomsnittligt bensinpris på 12,97 kr/litern och ett dieselpris på 11,50 kr/litern under 2010 ger det – med den fördelning mellan bensin- och dieselbilar som rådde under 2010 – en genomsnittlig besparing på omkring 1 342 kronor för bilisten. En liter bensin ger, i ett livscykelperspektiv, utsläpp på 2,66 kilo koldioxid och en liter diesel 2,98 kilo koldioxid, vilket ger en genomsnittlig besparing på cirka 284 kilo per bilist. De aggregerade siffrorna om hur mycket som totalt kan sparas baseras på att det enligt Trafikverket går att minska bränsleförbrukningen med 10 procent genom sparsam körning.

Källa/text: Svenska Statoil AB
Bilder: Svenska Statoil AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-07-14 11:18:00