Tillverkare lägger ner gasbil – Ynnor kräver långsiktiga regler för företagen

Världens största biltillverkare Toyota lägger ner utvecklingen av en gasdriven version av mellanklassmodellen Avensis för svenska marknaden. Orsaken är osäkerheten kring vad som ska hända efter att förmånsvärdesrabatterna upphör efter 2013.

– Regeringen har därmed bitit sig själv i svansen. Den gasbil man brukar hylla har fallit offer för regeringens egen oförmåga att införa ett hållbart regelverk, menar tjänstebilskonsulten Ronny Svensson på Ynnor AB, Sveriges ledande oberoende rådgivare för företagens bilar.

Regeringen beslutade i våras att förlänga nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar efter 2011 till och med 2013. Rabatten ska bara gälla gas-, el- och laddhybridbilar, som därmed ger föraren sänkt skattekostnad med 40 procent.

Den svenska miljöministern Andreas Carlgren (C) brukar tala sig extra varm för biogasbilar. Bortsett från att det är en definition som bara finns i hans eget huvud (eftersom gasbilar går på metangas - oavsett om ursprunget är biomassa eller fossil naturgas, och det är omöjligt för den som tankar att veta vilken blandning som finns i pumpen), har regeringens beslut om förlängning av förmånsvärdesrabatterna alltså haft rakt motsatt den önskade effekten. Som skäl för att inte fortsätta utveckla en gasdriven Toyota Avensis, anger biltillverkaren Toyota uttryckligen att det beror på regeringens kortsiktiga lösningar.

– Företagen, som står för hälften av dagens nybilsköp, måste få veta vart de skall gå, annars får vi samma handlingsförlamning som har gällt den senaste tiden. De som köper bil nu ställs inför exakt samma dilemma igen 2013 eftersom vi inte snabbt får besked om vad som ska hända 2014, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor.

– Företagen har redan ställt om sina vagnparker till lågförbrukande bilar. På grund av osäkerheten efter 2013 är det enda råd vi kan ge företagen i dag att fortsätta köpa så snåla bilar som möjligt, säger Ronny Svensson.

– Förlängningen av rabatterna för gasförare var i och för sig det enda anständiga för att inte straffa ut dem som gjort ett medvetet val på grundval av regeringens egna regler.

För företagens del vore det bättre att skrota dagens tillfälliga lösningar och ersätta dessa med ett helt nytt system, menar Ronny Svensson. Det skulle vara mer hållbart och förslagsvis uppbyggt så här:

  • Enkelt att beräkna. I dag är formeln för att räkna ut ett förmånsvärde närmast obegriplig för gemene man.
  • Teknikneutralt. Låt det nya systemet ta mindre hänsyn till bränslen och mer till energieffektivitet och koldioxidutsläpp.
  • Gärna ekonomisk styrning – men för företagen, inte förarna. Det har större effekt om de ekonomiska styrmedlen är riktade mot företagens plånböcker, än förarnas. Det är företagen som bär de stora kostnaderna för tjänstebilarna, inte förarna.
  • Milersättning som följer drivmedelspriserna. Dagens milersättningssystem är föråldrat med hänsyn taget till oljeprisets utveckling. Snart är bensinpriset uppe i samma nivå som den skattefria ersättningen på 18,50 kr/mil. Dieselpriset har för länge sedan passerat ersättningsnivån 6,50 kr/mil.

Källa/text: Ynnor AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2011-06-29 11:28:00