Unga struntar i att ta körkort - allt fler blir arbetslösa

Ganska många unga missar jobb på grund av att de saknar körkort. Risken är att det blir en ond cirkel. Inget jobb, inget körkort – och tvärt om, säger Berit Johansson, ordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) till tidningen Motorföraren. För 20 år sedan skaffade nästan två tredjedelar av 18-19-åringarna körkort direkt. Idag är det inte ens fyra av tio som kör upp i anslutning till 18-årsdagen.

Unga struntar i att ta körkort
Unga struntar i att ta körkort

Åldern för att ta körkort har förskjutits i Sverige. Nu är körkort något man tar när det finns ett tydligt behov. Följden kan bli att det är svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Vid anställningsintervjuer efterfrågas körkort med B-behörighet ofta och den som är utan riskerar därmed att inte vara lika attraktiv att anställa.

– Om man ser körkort som viktigt för arbete borde man kanske fundera på om det borde vara studiemedelsberättigat, säger Berit Johansson.

Fram till omkring 1990 var det populärt att ta körkort tidigt. Därefter har andelen 18-19-åringar med B-körkort minskat. Enligt statistik från SCB och Transportstyrelsen som Bil Sweden sammanställt låg andelen på 39,8 procent 2011, att jämföra med 61,2 procent 1989. Sedan mitten på 1990-talet har det dock inte handlat om några stora förändringar – andelen är ungefär lika stor år från år.

Fakta:

  • Allt fler äldre har körkort. 1989 hade 26,5 procent av alla över 80 år körkort. 2011 var motsvarande siffra 66,4 procent. 
  • Sett över hela befolkningen över 18 år ligger körkortsinnehavet stabilt kring 80 procent. 
  • Andel 20-åringar med B-körkort är 57 procent i hela landet. 
  • Årjäng och Dals-Ed har 84 procent 20-åringar med körkort, vilket är högst i Sverige. 
  • Elva kommuner i Stor-Stockholm har lägst andel 20-åringar med körkort. 
  • 79 procent av män som gått ett yrkesinriktat gymnasieprogram har B-behörighet. 
  • 10 procent av utrikes födda kvinnor som inte avslutat gymnasiet har B-behörighet. 
  • I Danmark har 70 procent av 19-åringarna körkort. I Finland 78 och i Norge 80 procent

Källa/text: MHF
Bilder: MHF

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2013-02-06 10:21:00