Varning för momschock på tjänstebilar med kort körsträcka

Många företag riskerar en skattesmäll för att deras bilar körs för lite i tjänsten. Nästan en fjärdedel av milersättningarna under 2011 avsåg körsträckor under gränsen för momsavdrag, 100 mil.
– Vi vill höja en rejäl varningsflagg för detta och personalbilarna är en särskild riskgrupp, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB.

Företag som köper bil får normalt inte göra avdrag för momsen (vissa verksamheter är undantagna, som till exempel taxi och transportfirmor). Men om ett företag i stället leasar eller hyr bilen, godkänner Skatteverket halvt momsavdrag. Det betyder i praktiken 12,5 procents rabatt.

För att få göra momsavdraget bör en tjänstebil (vanligtvis) rulla minst 100 tjänstemil vid minst tio tillfällen per år.

Alla anställda som har förmånsbil och betalar bränslet själva (huvudregeln) kan antingen få skattefri bilersättning från sitt företag, eller göra avdrag för denna körning på sin deklaration. I fjol fick totalt 73 143 anställda kilometerersättning från sina företag (6,50 kronor per mil för diesel, 9,50 kronor per mil för övriga bränslen), visar siffror som tjänstebilsrådgivaren Ynnor har beställt från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Den enskilt största gruppen av dessa, 16 413 stycken eller drygt 22 procent, fanns i intervallet upp till 100 mils tjänstekörning – alltså under den sträcka som normalt krävs för att ett företag ska få göra momsavdrag för bilen.

Ett hypotetiskt räkneexempel utifrån ett snittpris för landets förmånsbilar på 222 000 kronor (beräknat enligt 2011-års förmånsvärdesgrund och det samlade värdet av bilförmånerna) innebär ett halvt momsavdrag på 22 200 kronor. Det totala snittvärdet av momsavdraget för hela gruppen under 100 mil uppgår då till drygt 364 miljoner kronor.

– Det finns förstås mängd felkällor som vi kan identifiera, säger Ronny Svensson. Det rapporteras in fel antal mil. Anställda har bytt metod från huvudregel till komplementregel och tvärtom. Många har inte bilförmån hela året och kör därför naturligt inte bilen över 100 mil.

En grupp som har väldigt hög risk i sammanhanget är personalbilarna.

– Vi kan med fog misstänka att många personalbilar inte körs i tjänsten i den utsträckning som man borde, menar Ronny Svensson.

– Det är inte bara företaget som riskerar en skattesmäll. De anställda kan få en avsevärt högre kostnad för sin personalbil, eller hembil. Beroende på hur avtalen med en anställde är skrivna, kan företaget mycket väl vältra över kostnaden för momsen på den anställde, eftersom den här typen av bil ska vara kostnadsneutral för företaget.

– Eftersom själva momsavdraget är en av de viktigaste anledningarna till att en personalbil är förmånlig för den anställde, riskerar missnöjet och problemen på företagen att bli stora, varnar Ronny Svensson.

Skatteverket går förstås inte ut med om de specialgranskar denna ersättningsgrupp. Men Lars Mattisson, rättslig expert på Skatteverket i frågor om mervärdesskatt, förklarar för Tjänstebilsfakta:

– I dessa fall kan det finnas en risk för felaktiga momsavdrag för att körningen i verksamheten är 100 mil eller mindre. Företag som köper eller hyr bilar är enkla att söka ut, men om någon kontroll av dessa görs eller kommer att göras är inget som vi kan gå ut med information om i dagsläget.

Källa/text: Ynnor AB

Postad av: Michael Sunvén Bilförmedlingen Huvudkontoret 2012-06-21 09:17:00