Köpa bil - Exportregler

Storbritanniens flagga

Efter köpeavtal är skrivet ska betalning ske i förväg till Bilförmedlingens konto. och full betalning ska erläggas innan leverans (detta kan ta upp till 5 dagar vid utlandsbetalning) Efter att Bilförmedlingen mottagit betalning registreras fordonet på Bilförmedlingen. Eventuell finansiering löses och leasingspärren måste släppas innan leverans. (Detta kan ta ca en vecka)

Vid all exportförsäljning skall momsen i förväg deponeras till Bilförmedlingen. Momsen återbetalas till köparen när han/hon skickar tillbaka registreringsskyltarna, tullhandling eller registreringsbevis från det land bilen exporterats till. Se nedan momsregler för att se vilka köpare som kan få moms återbetald.

Saknar fordonet avlyftbar moms skall köparen deponera ett belopp av 6 000 SEK som återbetalas till köparen när han/hon skickar tillbaka registreringsskyltarna, tullhandling eller registreringsbevis från det land bilen exporterats till. OBS! Handlingarna skall skickas tillbaka inom 15 dagar efter avhämtning för att deponeringsavgiften skall betalas tillbaka. Om fordonet har avlyftbar moms och kan exporteras, anges detta i köpeavtalet.

Köparen ska också informera Bilförmedlingen om vilket kontonummer, IBAN samt Swiftadress Bilförmedlingen skall återbetala deponeringsavgiften till.

Fordonet levereras från något av Bilförmedlingens kontor och köparen skall hämta fordonet inom 15 dagar efter betalning. Köparen skall kunna legitimera sig med ID/Pass/Företagshandlingar när fordonet hämtas. Hämtar annan person än köparen skall denna person ha med sig en fullmakt.

Det är viktigt att kontrollera fordonet före eller vid leverans eftersom reklamationer vid exportförsäljning efter leverans ej beaktas. Vill du påtala något skall det göras innan det lämnar Bilförmedlingens försäljningsställe Motsvarar beskrivningen ej förväntningarna vid avhämtningen återbetalas erlagd betalning. Andra kostnader som t.ex. reskostnader m.m. ersätts ej.

Följande gäller för moms

Förutsättningen för momsregler är att fordonet är momspliktigt enl. köpeavtalet och att fordonet levereras till land utanför Sveriges gränser. Finns där ingen moms angivet i köpeavtalet säljes bilen enligt Vinstmarginalsbeskattning VMB.

Export inom EG

Du som är bosatt inom EG och köper fordonet som privatperson eller någon annan som inte åberopar ett giltigt VAT-nummer ska betala momsen i Sverige enligt köpeavtal. (denna moms går inte att återfå) Du som är näringsidkare inom EG och köper fordonet som näringsidkare med ett giltigt VAT-nummer ska deponera momsen hos Bilförmedlingen. Du återfår den svenska momsen enligt köpeavtal när du skickat tillbaka registreringsskyltarna och tullintyg eller annan handling som styrker export av fordon.

Export till Norge eller Åland

Du som är bosatt i Norge eller på Åland och köper fordonet som privatperson eller näringsidkare ska betala moms enligt köpeavtal i Sverige. Du återfår den svenska momsen enligt köpeavtal när du skickat tillbaka registreringsskyltarna, tullintyg och kvitto på att momsen är betald i hemlandet.

Export till land utanför EG

Du som är bosatt utanför EG och inte i Norge eller på Åland och köper fordonet som privatperson eller näringsidkare ska betala moms enligt köpeavtal i Sverige. Du återfår den svenska momsen enligt köpeavtal när du skickat tillbaka registreringsskyltarna och tullintyg.