Köpa bil - Köpeavtal

När du provkört ett fordon och väl bestämt dig skriver vi ett Köpeavtal. I avtalet antecknas allt som vi kommer överens om. Det kan vara finansiering, tillbehör eller en extra garanti m.m. Köpeavtalet upprättas för att båda parterna ska känna trygghet i affären.

Leverans av fordon

I alla de flesta fall levereras fordonet från respektive Bilförmedling men vi kan även ombesörja så fordonet levereras direkt hem till Köparen. Köparen står själv för leveranskostnaden. Kommer du långväga ifrån och inte har möjlighet att provköra bilen innan du skriver köpeavtal rekommenderar vi dig att göra någon form av oberoende test. (T.ex. Bilprovningens Bildiagnos eller en M-test) Vi ombesörjer så testen blir utförd, och du står själv för kostnaden.

Betalning

All betalning för fordonet ska erläggas innan eller i samband med leverans. Vid avbetalningsköp ska kontantinsats till fullo vara betald och avbetalningskontraktet ska vara undertecknat av köparen innan eller i samband med leverans. All betalning ska ske till Bilförmedlingens Bankkonto direkt eller via Swish, Det går även bra att betala till vårt bankgiro. Vid inbetalning till Bilförmedlingens bankgiro ska kvittens på insättningen uppvisas innan leverans. Bilförmedlingen har tyvärr inte möjlighet att hantera kontant betalning eller någon form av kortbetalning.

Tillbeställning

När man köper bil av Bilförmedlingen ombesörjer vi även tillbeställningar. Det kan vara allt från en ny stereo eller montering av en dragkrok. Vi kommer överens och det antecknas i köpeavtalet.

Finansiering

Vill man ha hjälp med en finansiering ordnar vi det med. Vi samarbetar med Wasa Kredit. Summan av finansiering antecknas på köpeavtalet och ett separat avtal bifogas vid leverans.

Försäkring

När fordonet levereras ska det vara försäkrat. Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolagen, Du bestämmer själv vilket bolag och hur bilen ska vara försäkrad detta antecknas också i köpeavtalet.

Fordonsskatt

Fordonskatten följer alltid bilen och betalas av den som är registrerad ägare vid ingången av skattemånaden om inget annat avtalats. Avtalas något annat antecknas detta i köpeavtalet.

Varudeklaration

Alla fordon som levereras från Bilförmedlingen har en väl ifylld varudeklaration. Varudeklarationen beskriver fordonets ursprung, kondition och skick.

Restskuld

Eftersom vi säljer bilar på kommission kan det finnas fordon med restskuld. Den restskulden löses alltid i samband med leverans till den nya köparen. Det är alltid Bilförmedlingens skyldighet att lösa restskulden. Detta finns även dokumenterat i kommissionsavtalet som vi har med säljaren.

Garantier

Bilförmedlingen lämnar alltid en månads trafikgaranti på alla fordon som levereras. På nyare bilar kan även garanti från generalagent fortsätta löpa. Man kan även köpa till en trygghetsgaranti som förmedlas av oss.

Leveranskontroll

När fordonet ska levereras gör vi alltid en leveranskontroll tillsammans med köparen, vi kontrollerar så att allting stämmer med vad vi kommit överens om.