Köpa bil - Försäkring

Bilförmedlingen samarbetar med de flesta försäkringsbolag. Du väljer själv vilken typ av försäkring och vilket bolag du ska anlita.

Tänka på...

  • Om man valt att finansiera sitt köp via ett finansbolag och med bilen som säkerhet är det i alla de flesta fall krav på helförsäkring.
  • Jämför dina försäkringar varje gång avtalen skall förnyas (en gång per år, på huvudförfallodagen), och kolla olika bolag.
  • Försäkra dig bara mot skador som påverkar dina verkliga behov. Vilka moment behöver du, och vilka behöver du inte?
  • Skapa en helhetsbild över dina försäkringar. Ibland är det fördelaktigt att samla ditt hushålls försäkringar i ett och samma bolag, men ibland är det mer fördelaktigt att sprida ut sina försäkringar till de som erbjuder lägst premier på respektive försäkringstyp.
  • Kontrollera självrisken, så att den är i den nivå du vill ha den. Observera att det endast är självrisken på vagnskadeförsäkringen som kan väljas av dig som kund. Självriskerna på trafikförsäkringen och de olika momenten i delkaskoförsäkringen ligger fasta.

Varför ska du ha en bilförsäkring?

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag på den bil du står som ägare till, eftersom den skyddar alla som skadas i trafiken, även dig som bilförare av din egen bil. Trafikförsäkring är inte obligatorisk om fordonet är avställt. Om du skulle skada annans egendom, t ex bilar eller staket, är det också trafikförsäkringen som träder in. Kaskoförsäkring kallas de delar som du kan teckna utöver trafikförsäkring. Kasko är ett latinskt ord som betyder skrov och denna försäkring skyddar alltså din bil och dess "skrov" vid skada. Eftersom ett bilköp ofta är en kostsam affär och olyckor aldrig är förutsägbara, är det en bra investering att även teckna kaskoförsäkring för att få ekonomiskt skydd vid eventuell skada.

Källa: Länsförsäkringar